XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ
XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT AGENTLİYİ
KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ
  • Trojan:Win32/Dynamer! troyanı digər zərərvericilərin tərkibində və ya saxta proqram təminatlarının y...
  • Trojan-PSW.Win32.Dybalom.L zərərvericisi icra olunduqdan sonra Windovsun Temp qovluğuna troyan fayll...
  • W64.Viknok.B!inf kompüterə düşən kimi (C&C) serverə qoşulur və zərərverici troyanı yükləyir.
  • Backdoor.Generic11.ZNE - yoluxmuş kompüterə məsafəli giriş etmək üçün xakerə imkan yaradan çox zərər...
  • Adobe Acrobat Reader -in boşluqlarından istifadə edərək PDF sənəd istifadə edərkən zərərverici faylı...
  • The files_external app in ownCloud Server before 7.0.9, 8.0.x before 8.0.7, and 8.1.x before 8.1.2 a...
  • The polkit_backend_action_pool_init function in polkitbackend/polkitbackendactionpool.c in PolicyKit...
  • The index server (hdbindexserver) in SAP HANA 1.00.095 allows remote attackers to execute arbitrary ...
  • http/conn/ssl/SSLConnectionSocketFactory.java in Apache HttpComponents HttpClient before 4.3.6 ignor...
  • Race condition in OpenStack Neutron before 2014.2.4 and 2015.1 before 2015.1.2, when using the ML2 p...