XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ
XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT AGENTLİYİ
KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ
  • 64 bitli Windows əməliyyat sistemini yoluxduran troyan virusdur. Boot.Tidserv təhlükə altında qoyula...
  • Kompyuterdə olan proqramların parollarına cavabdeh olan faylları axtarır və onları silir.
  • Təhlükəli troyandır, hansı ki, USB yaddaşlarda və şəbəkə disklərində nüsxəsini yaratmaq ilə yayılır....
  • Troyan-virusudur ki, yoluxdurulan kompüterə başqa zərərli proqramların yüklənməsini və quraşdırmağın...
  • Sosial şəbəkələrdə həyəcan təbili çalan bu virus yüksək təhlükəlilik səviyyəsinə qadirdir.
  • The files_external app in ownCloud Server before 7.0.9, 8.0.x before 8.0.7, and 8.1.x before 8.1.2 a...
  • The polkit_backend_action_pool_init function in polkitbackend/polkitbackendactionpool.c in PolicyKit...
  • The index server (hdbindexserver) in SAP HANA 1.00.095 allows remote attackers to execute arbitrary ...
  • http/conn/ssl/SSLConnectionSocketFactory.java in Apache HttpComponents HttpClient before 4.3.6 ignor...
  • Race condition in OpenStack Neutron before 2014.2.4 and 2015.1 before 2015.1.2, when using the ML2 p...