XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ
XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT AGENTLİYİ
KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ
  • 64 bitli Windows əməliyyat sistemini yoluxduran troyan virusdur. Boot.Tidserv təhlükə altında qoyula...
  • Kompyuterdə olan proqramların parollarına cavabdeh olan faylları axtarır və onları silir.
  • Təhlükəli troyandır, hansı ki, USB yaddaşlarda və şəbəkə disklərində nüsxəsini yaratmaq ilə yayılır....
  • Troyan-virusudur ki, yoluxdurulan kompüterə başqa zərərli proqramların yüklənməsini və quraşdırmağın...
  • Sosial şəbəkələrdə həyəcan təbili çalan bu virus yüksək təhlükəlilik səviyyəsinə qadirdir.
  • This vulnerability is currently undergoing analysis and not all information is available. Please ch...
  • The ssl3_get_cert_verify function in s3_srvr.c in OpenSSL 1.0.0 before 1.0.0p and 1.0.1 before 1.0.1...
  • Integer overflow in the tr_bitfieldEnsureNthBitAlloced function in bitfield.c in Transmission before...
  • arch/s390/kernel/ptrace.c in the Linux kernel before 3.15.8 on the s390 platform does not properly r...
  • Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in IBM Atlas Suite (aka Atlas Policy Suite), as ...